GROEPSLESSEN - basisreeks 10 lessen

Het voornaamste doel van deze lessenreeks is een goede basis te leggen opdat je pup kan uitgroeien tot een stabiele, aangename en goed opgevoede huis- en gezinshond die je zonder zorgen overal mee naartoe kan nemen: sociaal naar mens en dier, rustig als het moet, speels als het mag en met een minimale gehoorzaamheid aan de basisbevelen.

Deze groepscursus bestaat uit 10 lessen en de groep uit maximaal 6 deelnemers om een optimale begeleiding te kunnen geven aan u en uw hond. Lessen worden enkel en alleen door mij begeleid waarbij opvoeden en trainen steeds op een aangename, speelse en ongedwongen manier plaats zal vinden zodat training voor hond én baas leuk blijft.

Theorie en praktijk worden tijdens iedere les steeds met elkaar afgewisseld zodat u uw hond en de manier waarop hij leert, beter zal begrijpen en zijn gedrag dus ook beter kan beïnvloeden.

U zal leren hoe u uw pup enkele basiscommando's kan aanleren (aandacht voor de naam, komen op commando, (blijven) zitten en liggen, lopen aan de lijn zonder trekken,...) en er wordt aandacht besteed aan algemene opvoedingsitems waar velen mee worstelen (zindelijk maken, bijtgedrag, leren alleen blijven, rustig worden en blijven bij het zien van afleidingen, spelen...).

Ik kies in tegenstelling tot de klassieke hondenscholen zéér bewust voor het lesgeven in openbare ruimten (o.a. Park van Tervuren) omdat dit me kansen geeft deelnemers en hun pups effectief te leren omgaan met en functioneren in 'het dagelijks leven' (hoe ga jij en je pup om met 'n paard dat langskomt, met fietsers en auto's, joelende kinderen, eenden en ganzen,... ).

Deze basisreeks is bedoeld voor pups vanaf 7,5 weken tot 4 maanden.  Enkel pups die op de startdatum van de basisreeks niet ouder zijn dan 15 weken / 4 maanden, kunnen aan deze groepslessen deelnemen.  Indien uw pup reeds ouder is dan 4 maanden op de startdag, kan u opteren voor de individuele basiscursus Jonge Honden. 

Deze groepslessen worden momenteel (2020) niet meer aangeboden. Enkel de privé-lessen.

Helaas krijg ik na 6 jaar plots niet langer de toestemming van de parkwachter (regie der gebouwen) om nog les te geven aan 6 baasjes met hun pup op het grasplein voor de vijver, in het park van Tervuren. De gemeente Tervuren kan helaas niet bijdragen aan een oplossing.   U kan uiteraard steeds naar een reguliere hondenschool gaan, hetzij na de privé-lessen of als aanvulling op de privé-lessen indien u dit zou wensen.