Waarom opvoeden en trainen?

Een hond is en blijft een dier en zonder opvoeding en training kan uw kameraad minder aangename kantjes ontwikkelen. Zonder een goede opvoeding kan die droom op pootjes u later heel wat nachtmerries bezorgen.

Hoe meer vrijheid u uw hond wil geven, hoe meer regels uw hond onder de knie zal moeten hebben. Hoe beter uw hond opgevoed is, hoe meer plezier u aan hem zal beleven. Met een opgevoede hond die zich zonder angst weet te gedragen in onze ingewikkelde mensenwereld, kan u overal komen.

Ik vertrek vanuit een positieve of beloningsgerichte leermethode omdat opvoeden en trainen zowel voor u als uw hond een plezier zou moeten zijn en blijven. Volgens mij is het de enige manier om een fijne relatie met uw hond op te bouwen. Door duidelijke communicatie tussen baas en hond ontstaat wederzijds vertrouwen en respect.

Ik kies resoluut voor een hondvriendelijke benadering. De manier waarop de hond gaat leren is bepalend voor de relatie tussen u en uw hond. Trekken, sleuren, duwen,... komen er bij mij niet aan te pas.